FAQ

- Informacje można znaleźć w oficjalnym katalogu LEDlink, na stronie www.ledlink.pl lub w danych technicznych danego produktu.

2. Jak daleko zasilacz może znajdować się od źródła światła?

- Aby określić spadek napięcia można skorzystać z ogólnego arkusza kalkulacyjnego pod adresem

Spadek napięcia powinien być zawsze utrzymywany na jak najniższym poziomie, aby uniknąć utraty światła i przegrzania.

Kalkulator spadku napięcia na przewodach LEDlink

 

3. Co oznacza skrót MTBF?

- MTBF (ang. Mean Time Between Failures, średni czas między awariami) – wyrażony w godzinach średni czas, w którym urządzenie może działać bezawaryjnie.

 

4. Co oznacza skrót EMC?

- EMC (ang. ElectroMagnetic Compatibility - Kompatybilność elektromagnetyczna) – zdolność danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i nieemitowanie zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku.

 

5. Co kryje się pod parametrem prądu udarowego?

- Prąd udarowy - prąd jednokierunkowy o krótkotrwałym przebiegu, narastający bez żadnej oscylacji od zera do pewnej wartości szczytowej, a następnie znacznie wolniej opadający. Prąd udarowy charakteryzują następujące parametry: biegunowość, wartość szczytowa, czas czoła, czas do półszczytu.

 

6. Gięcie horyzontalne

Gięcie horyzontalne

 

7. Gięcie wertykalne

Gięcie wertykalne

pixel