Ochrona IP

Stopnie ochrony według IEC 60 529 (PN-EN 60 529)

Oznaczenie stopnia ochrony IP składa się z 2 cyfr:

 

Stopnie ochrony przed dotykiem i ciałami obcymi: pierwsza cyfra

Pierwsza
cyfra
Nazwa Objaśnienie
0
Brak ochrony
1
Ochrona przed stałymi ciałami obcymi o średnicy 50 mm i większej Kulka sondy o średnicy 50 mm nie może wnikać do końca1).
2
Ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 12,5 mm i większymi Kulka sondy o średnicy 12,5 mm nie może wnikać do końca1).
Podzielony trzpień kontrolny powinien wnikać do długości 80 mm, musi być jednak zapewniony odpowiedni odstęp.
3
Ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 2,5 mm i większymi Kulka sondy o średnicy 2,5 mm w ogóle nie może wnikać do wewnątrz1).
4
Ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 1,0 mm i większymi Kulka sondy o średnicy 1,0 mm w ogóle nie może wnikać do wewnątrz1).
5
Ochrona przed pyłem Nie można całkowicie zapobiec wnikaniu pyłu, ale należy unikać jego przedostawania się w takich ilościach, które mogłyby mieć negatywny wpływ na zadowalającą pracę urządzenia lub bezpieczeństwo.
6
Pyłoszczelność Brak wnikania pyłu przy podciśnieniu w obudowie wynoszącym
20 mbar.

1) Pełna średnica sondy nie może przejść przez otwór w obudowie.

 

Stopnie ochrony przed działaniem wody: druga cyfra:

Druga
cyfra
Nazwa Objaśnienie
0
Brak ochrony
1
Ochrona przed kroplami wody Pionowo spadające krople nie mogą powodować żadnych szkód.
2
Zabezpieczenie przed kroplami wody, gdy obudowa przechylona jest o maks. 15°. Pionowo padające krople nie mogą powodować uszkodzeń, gdy obudowa odchylona jest od pionu o maks. 15° w obie strony.
3
Ochrona przed wodą rozpyloną Woda, która jest rozpylana pod kątem maks. 60° od pionu po obu stronach, nie może powodować skutków ubocznych.
4
Ochrona przed wodą rozpryskową Woda pryskająca na obudowę ze wszystkich stron nie może wywoływać żadnych szkodliwych skutków.
5
Ochrona przed strumieniem wody Strumienie wody (12,5 l/min) padające na obudowę ze wszystkich stron nie mogą wywoływać żadnych szkodliwych skutków.
6
Ochrona przed silnym strumieniem wody Silne strumienie wody (100 l/min) padające na obudowę ze wszystkich stron nie mogą wywoływać żadnych szkodliwych skutków.
7
Ochrona przed działaniem wody przy chwilowym zanurzeniu Woda nie może wnikać w ilościach, które mogą spowodować uszkodzenia, w wypadku gdy obudowa znajdzie się chwilowo pod wodą w normalnych warunkach ciśnieniowych i czasowych.
8
Ochrona przed skutkami długotrwałego zanurzenia w wodzie Woda nie może przedostawać się do wnętrza obudowy w ilościach powodujących szkodliwe skutki, gdy obudowa zostanie długotrwale zanurzona w wodzie w warunkach, które muszą zostać uzgodnione pomiędzy producentem a użytkownikiem. Te
warunki muszą być jednak trudniejsze niż w przypadku cyfry 7.
9
Ochrona przed działaniem wody podczas czyszczenia myjkami wysokociśnieniowymi Woda padająca na obudowę ze wszystkich stron nie może wywoływać żadnych szkodliwych skutków. Ochrona przed zalaniem silną strugą wody pod ciśnieniem (80-100 bar i temp. +80°C) zgodnie z normą DIN 40050.

 

Przykład podania stopnia ochrony: IP 65:
Pierwsza cyfra = 6:
Ochrona przed pyłem
Druga cyfra = 5:
Ochrona przed strumieniem wody (12,5 l/min) padającym na obudowę ze wszystkich stron


Aby zachować hermetyczność systemów, należy stosować złączki hermetyczne w miejscach wszelkich połączeń elektrycznych ( moduł + przewód, przewód + przewód, przewód + zasilacz, itp.) lub zastosować puszki hermetyczne. Niestosowanie takich złączy może doprowadzić do dostania się wilgoci przez przewody do środka modułu (oznaką takiego stanu może być zaparowanie soczewki od środka).

pixel