Reklamacje i zwroty

 1. Każdy zakupiony towar można zwrócić w terminie 14 dni od daty zakupu w przypadku, kiedy będzie posiadał widoczną wadę fabryczną uniemożliwiającą korzystanie z niego.

 2. Prawo zwrotu w terminie 14 dni, bez podania przyczyny przysługuje tylko konsumentom.
  Produkt zwracany w terminie 14 dni bez podania przyczyny, winien być w stanie nienaruszonym oraz nie nosić śladów użytkowania.

 3. Okres gwarancji w zależności od Produktu, wskazany jest na karcie produktu, i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

 4. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: faktura VAT lub paragon.

 5. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@bakale.pl lub pisemnie na adres: BAKALE lighting, ul. Długa 105, 83-031 Cieplewo wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym towaru.

 6. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 7. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: BAKALE lighting, ul. Długa 105, 83-031 Cieplewo.

 8. Sklep BAKALE lighting nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieodpowiedniego używania zakupionych produkt.
 9. Nie przyjmujemy także zwrotów towarów które zostały uszkodzone podczas transportu i nie dokonano czynności ujętych w regulaminie w § 6 podpunkcie 7, 8, 9 i 10 lub w sposób ich nie prawidłowego używania

 10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.

 11. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 12. Przed montażem należy zapoznać się z informacjami technicznymi towaru, które znajdują się w instrukcji obsługi i specyfikacji technicznej oraz ogólnymi informacjami technicznymi pod linkiem Informacje techniczne. 

 

Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres: sklep@bakale.pl lub biuro@bakale.pl

 

 
Formularz reklamacyjny towaru przedsiębiorstwo
 
 
Formularz reklamacyjny towaru konsument
 
 
Formularz odstąpienia od umowy konsumenta
 
pixel